Spring til indhold
Luk

Botilbud Tornbjerggård

 

Tornbjerggård er et socialpsykiatrisk botilbud i Odense, til personer med en psykisk lidelse, der har brug for støtte til at leve et hverdagsliv.
Det er et botilbud efter § 107 og 108 i serviceloven, og hører under Odense Kommune, Ældre & Handicapforvaltningen.

Idegrundlag:

Det overordnede mål for Tornbjerggård er, i samarbejde med borgerne, at skabe en målrettet udvikling gennem en individuel samarbejdsplan. Der arbejdes ud fra en rehabiliterende referenceramme og indsatsen har fokus på:

At understøtte den enkelte borger i udvikling af sociale færdigheder.

At understøtte den enkelte borger til øget grad af selvstændighed i forhold til hverdagslivet.

Støtten tilpasses og gradueres løbende i forhold til den enkelte borgers ønsker, behov og ressourcer.

Tornbjerggård ligger i den sydøstlige udkant af Odense. Der er kort afstand til Rosengårdcentret og lokale handlende og gode busforbindelser til Odense centrum

Tornbjerggård er opdelt i 2 mindre enheder/huse. Nye borgere vælger i samråd med rehabiliteringsrådgiver og Tornbjerggård, hvilket hus de vil bo i.
På Tornbjerggård er der 37 boliger på 27-30 m2 med eget badeværelse og éntre. 
I hvert hus er der fælles opholdsrum og små køkkener.
Der er tilknyttet et NatCenter
Fra døgn til dag

Døgn til dagConnie flyttede fra botilbudet Tornbjerggård. I dag lever hun i egen bolig.

Se film

StuderendeInfo til elever og studerende

Er du studerende?

Værdigrundlag

Tornbjerggårds værdigrundlag